מי אנחנו?

אנחנו חבורת רדיקלים חופשיים, מאוכזבי השיטה הפוליטית, שהתאגדו תחת הדגל הפיראטי במטרה להפוך את השיטה הפוליטית-כלכלית בישראל על פיה. אנו קוראים לעצמנו "המפלגה הפיראטית הישראלית - מפלגה מטא-פוליטית", ואין לבלבל אותנו עם מפלגות או קבוצות פיראטיות אחרות בשטח, לרבות המפלגה הרשומה. המפלגה עדיין אינה מפלגה רשומה, אלא אנו בתהליכי הקמה, מלמטה למעלה.

המפלגה הפיראטית הישראלית פועלת כ-do-ocracy, מבנה ללא היררכיה בו אין לאחד סמכות על האחר, ואדם פועל רק לפי האחריות שנטל על עצמו.

המפלגה הפיראטית הישראלית הינה רעיון, "גוף" חסר היררכיה וחסר גבולות, מסגרת פילוסופית-אמנותית לכתיבה וליצירה, שמפיצה את רעיון הפיראטיות ככוח פוליטי.

מאחורי הרעיון של המפלגה הפיראטית הישראלית לא עומד חבר בני אדם במובן המקובל, ולכן איננו עוברים על חוק המפלגות. אנו חבורת פרטים, אינדיבידואלים, שפועלים, לפעמים כבודדים, לפעמים בהתארגנויות אד-הוק, להפיץ את הרעיון לכינונה של מפלגה פיראטית ישראלית אמיתית.

רוצים להצטרף אלינו להפלגה?
ahoy at israelipirates.org.il