הביטוי הוא החופש

הפיראט מעודד יזמות חופשית, אך הוא יודע שאין כלכלה ללא קהילה. הקהילה היא זו שמעמידה לרשות היזם את משאביה, פיסיים ואנושיים כאחד, וכן ידע ותשתיות שנבנו ע"י ההמונים במשך שנים, מערכת משפט ואכיפההפיראט יודע שהביטוי הוא חופשי מעצם הגדרתו - כל עוד אדם חי לא ניתן למנוע מאדם לחשוב ולהתבטא, ולעיתים הביטויים אף נשארים עימנו אחרי מותו. הפיראט מכיר כי הביטוי והמחשבה הם תמצית החיים, ובלעדיהם האדם אינו חופשי. כל נסיון לשים גדרות על ביטויים שאינם נעימים לאוזן עלול רק להזיק ולהוביל לאלימות של מי שנשללה ממנו היכולת להתבטא מבלי לשלם על כך מחיר. חופש ביטוי הוא המאפשר שיח דיאלקטי, פלורליסטי ומתקדם, ומקדם את האנושות צעד אחד נוסף אל עבר האמת. עזבו את הספירה הציבורית לנפשה!

חקיקה נדרשת