הטעות היא הלמידה

תנאי הים השתנו ללא היכר – אך החינוך הציבורי ממשיך להציב את אותן מטרות לא רלוונטיות שאותן הוא מציב מזה שנים.
במציאות, השינוי הוא הכלל ולא היוצא מהכלל. הפיראטית מבינה זאת ויודעת שמטרת החינוך היא לא האתמול אלא המחר. לשם כך נדרש חינוך "טועה", שאינו מנסה לכפות את השינויים שמתחוללים אל תוך תבניות קיימות, אלא מתיך ויוצק את התבניות מחדש ככל שיעלה הצורך. חינוך פיראטי הוא ניסיוני וניסויי בטבעו, נטול אמיתות נצחיות ומטרות קבועות - ובהן גם עקרון החינוך המערכתי. "הענקת" חינוך לקוי כחינוך חובה-חינם היא למעשה חינוך בכפייה ששם מוסדות לפני אנשים.

חקיקה נדרשת