הקהילה היא הכלכלה

הפיראט מעודד יזמות חופשית, אך הוא יודע שאין כלכלה ללא קהילה. הקהילה היא זו שמעמידה לרשות היזם את משאביה, פיסיים ואנושיים כאחד, וכן ידע ותשתיות שנבנו ע"י ההמונים במשך שנים, מערכת משפט ואכיפה ועוד. במילים אחרות, אין רווח ללא הקהילה, ועל היזם להתחלק בעושרו עם הקהילה ולפעול תוך התחשבות באינטרס הציבורי. כלכלה שוויונית יותר, המתחשבת בקהילה, מעידה על חברה בריאה והוגנת יותר, ואף יצרנית יותר. לא קפיטליזם, לא סוציאליזם - כלכלת רשת!.

חקיקה נדרשת