הריבון הוא השופט

הבריטים לא סמכו על הילידים הברברים שיוכלו לנהל מערכת משפטית המבוססת על משפט עמיתים מן הקהילה, משפט מושבעים. משך 64 שנים שמערכת המשפט הישראלית לא סומכת על הישראלים הפיראטים שיוכלו לנהל משפט מושבעים. במקום זה ממונים שופטים מורמים מעם, שבידיהם כוח רב מדי. השופטים שאינם נבחרו משמשים כבוחני לב וכליות יחידים. רק הם יכולים להחליט על אמינותה של עדות במשפט פלילי אשר מושפעים רבות מהאינדוקרינציה שהם עברו בפרקליטות, גוף מכוון הרשעות. התוצאה היא חוסר צדק משווע: שופטים שלעולם אינם פוסלים את עצמם ואחוזי הרשעה בשיעורים אנטי-דמוקרטיים. יש לעבור ממערכת משפט מוכוונת פלילים למערכת משפט אזרחית, של האזרחים, והוגנת יותר.

חקיקה נדרשת