ההפרעה היא הסדר

הפיראט אינו שמרן, וכמי שספינתו, מדינת האם, עוברת טלטלות באופן תמידי, הוא מעוניין באתגור תמידי של הסדר הפוליטי. רק כך ניתן לשוט קדימה. לכן יש לפעול להקמת ולחיזוק הספירה הציבורית הנוסגת כיום לטובת הזירה הכלכלית, מרחב ציבורי חסר היררכיה בו יש הפרעה תמידית לסדר הבורגני האדיש, ומציפים את בעיות החברה, במטרה להביא לפתרונן.

חקיקה נדרשת