השיטה היא המסר

הפיראט אינו נרתע מקונפליקט, ולכן הוא מאמין ביישוב מחלוקות באמצעות השגת הסכמה רחבה בעם, ופשרה במטרה להביא לקונצנזוס. אנו רוצים לקדם דמוקרטיה ישירה, השתתפותית, נזילה, בה ההחלטות העקרוניות יוכרעו ע"י האזרחים, ולא באמצעות קבוצות לחץ, קומבינות פוליטיות של הנציגים, והכרעות שאינן משקפות בסיס רחב של הסכמה. כל זאת תוך התחשבות בקבוצות האוכלוסיה השונות שההכרעות משפיעות על אורחות חייהן. אנו בעד פוליטיקה כנה - פוליטיקה של ההמונים ולא של בעלי האינטרסים. אנו מציעים שיטה דמוקרטית יותר, הוגנת יותר, שתשרת את 99 האחוזים.

חקיקה נדרשת