השיתוף הוא הידע

שיתוף והסרת מגבלות על מידע היא הדרך המוסרית והיעילה לפיתוח הידע והתרבות. כל ידע ותוצר תרבות לא בא לעולם מן האוויר, אלא נשען על כתפי ענקים, הידע הציבורי הקודם, ואין למנוע מן הציבור להישען בחזרה על אותם התוצרים. המדען והיוצר צומחים מן הקהילה, הידע והיצירה הקיימים משמשים עבורם כאבני בניין, ועליהם לעזור לקהילה לצמוח בעזרת הידע והיצירה שהם מפתחים. הפיראט מעודד יזמות, אך לא על חשבון פגיעה בידע האנושי, בקהילה ובזכויות אזרח. בעולם של זכויות יוצרים ופטנטים, מי שאין לו כסף נדון להישאר מאחור ללא יכולת להתבטא, ולחיות בעולם ללא ידע ותרבות או ללא תרופות. שנים לפני ויקיפדיה, התנ"ך היה הספר הראשון שנוצר כיצירה שיתופית אנונימית וללא זכויות יוצרים, ויש להחזיר עטרה ליושנה ברוח העקרון התלמודי של "זה נהנה וזה לא חסר".

חקיקה נדרשת