השקיפות היא הפיקוח

הפיראט למוד נסיון, ויודע כי אין מי שישמור על השומרים ובעלי העניין מלבד ההמון. רק שקיפות תבטיח משפט הוגן. שקיפות היא הפיקוח על הכוח שנמסר לידי הממשלה והמשטרה. שקיפות היא הפיקוח על הנעשה בכספים שלנו, על הכלכלה.

חקיקה נדרשת