הסביבה היא הזולת

הפיראט מעודד יזמות חופשית, אך הוא יודע שאין כלכלה ללא קהילה. הקהילה היא זו שמעמידה לרשות היזם את משאביה, פיסיים ואנושיים כאחד, וכן ידע ותשתיות שנבנו ע"י ההמונים במשך שנים, מערכת משפט העידן הדיגיטלי, שבו סוחרים במידע ולא בחומר פיסי, הוא מטבעו עידן ירוק. כמו אבותיהם, גם הפיראטים הדיגיטלים נותנים כבוד לים, לסביבה שמזינה אותם, ומבינים כי ללא שמירה על כדור הארץ על כל אוצרותיו, לא יתאפשרו קיומו האישי וקיומה של האנושות. המפלגה הפיראטית הישראלית מעוניין ליצור תפנית בהיסטוריה של העולם, כאשר בפעם הראשונה תפתח האנושות, באמצעות המדע והטכנולוגיה, דרכים לשמור על כדור הארץ ולהתקיים איתו באיזון, במקום לפתח דרכים לנצל אותו. הכלכלה הפיראטית שואפת להיות ירוקה: טכנולוגית, יעילה, ובת קיימא.

חקיקה נדרשת