הזהב הוא הכסף

הפיראט מעודד יזמות חופשית, אך הוא יודע שאין כלכלה ללא קהילה. הקהילה היא זו שמעמידה לרשות היזם את משאביה, פיסיים ואנושיים כאחד, וכן ידע ותשתיות שנבנו ע"י ההמונים במשך שנים, מערכת משפטהפיראט מודע לכך שהכלכלה מבוססת החוב, אותה מנהיגה הדיקטטורה הכלכלית של הבנק העולמי, היא האחראית במידה רבה לקריסת הכלכלה ולהעברת הכסף לידי האחוז הבודד. כשם שהפיראטים הדיגיטליים שואבים השראה מאבותיהם ההסטוריים במבטם אל העתיד, כך איננו בהכרח בעד חזרה לסטנדרט הזהב, אלא מסתכלים עליו כהשראה לשיטה כלכלית מבוזרת, בה הבנקים המרכזיים אינם שולטים. הכסף כחומר הולך ונעלם מן העולם ומקבל במקום צורה של מידע, ובין אם הפתרון הוא ביטקוין או כל מטבע אחר, הפיראטים שואפים לחקור חלופות מבוזרות ושוויוניות, שאינן אינפלציוניות, לכלכלת הכסף הנוכחית.

חקיקה נדרשת