המפלגה הפיראטית הישראלית

פרויקטים

אלחוט פתוח

סס״צ

הפלטפורמה הפיראטית

Occupy WiFi

אלובייקט

מצע

השיטה היא המסר

הקהילה היא הכלכלה

הביטוי הוא החופש

הזהב הוא הכסף

הסביבה היא הזולת

השיתוף הוא הידע

השקיפות היא הפיקוח

הריבון הוא השופט

ההפרעה היא הסדר

הטעות היא הלמידה

תפריט

(פייסבוק)

(בלוג)

(מניפסט)

(ויקי)

(מזרח תיכון פיראטי)

(דיון)

(ההמון הוא ההון)

(אודות)